Sinds 2009 kent  Nederland de zgn. Richtlijn vakbekwaamheid. Dit is een bijscholingsconcept waarbij de chauffeur in een periode van vijf jaar verplicht zijn kennis transportbreed dient te actualiseren.
Hij/zij dient 35 punten te vergaren middels een aantal praktijkgerichte trainingen. Wanneer de chauffeur deze punten heeft behaald wordt hem voor de volgende vijf jaren de CODE 95 op zijn rijbewijs verleend.
Combex heeft op de invoering pro-actief gereageerd. Allereerst hebben we de trainingen en cursussen die we aanbieden naadloos laten  aansluiten bij de praktijksituaties die men onderweg meemaakt.

Code 95 trainingen

 • Autolaadkraan cursus / met hijsbewijs.
  Deze training duurt 6 dagen + examendag en leidt op om goederen met de autolaadkraan te mogen laden /lossen en te hijsen(monteren)
  Ze levert 28 pnt.  op voor de  Code 95.
 • V.C.A. basis training (ook voor leidinggevenden)
  Deze algemene veiligheidsopleiding duurt 2 dagen en leert  de medewerker om te gaan met risico’s en gevaren, waar hij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. Hij  ontvangt instructies waarmee hij de veiligheid kan bevorderen.
  Ze levert 14 pnt. op voor de code 95.
 • Bedrijfshulpverlener
  Deze cursus duurt 1 dag en leert de medewerker om hulp te verlenen bij een ongeval  en/of calamiteit. E.H.B.O, Reanimatie  en assistentie bij het blussen van een brand  behoren tot de vaste onderdelen van deze training.
  Ze levert jaarlijks 7 pnt. op voor de code 95.
 • Veilig werken met de heftruck & de Kooiaap
  Deze training duurt 1 dag en leert de medewerker veilig en technisch juist om te gaan bij het laden en lossen van goederen. Hierbij komt voor het onderdeel  kooi-aap het element van veiligheid bij lossen in het verkeer additioneel aan de orde.
  Ze levert 7 punten op voor de code 95
 • Veilig werken aan de weg
  De training duurt 1 dag en leert de medewerker om te gaan met het specifieke veiligheidsregime van het laden, lossen en monteren van  wegafzettingen (barriers)  binnen het werkvak van aannemers bij wegwerkzaamheden.
  Ze levert 7 punten op voor de code 95.
 • Ladingzekering
  De training duurt 1 dag en de medewerker leert om te gaan met de krachten van goederen in beweging op de auto. Hij leert hoeveel ladingzekering hij moet aanleggen om een vracht
  “ op de auto te houden”  en vroegtijdig te anticiperen bij onverwachte situaties.
  Ze levert 7 pnt. op voor de code 95.
 • Chauffeur exceptioneel transport
  De training duurt 1 dag en de medewerker leert om te gaan met extreme lengtes, breedtes en hoogtes tijdens het exceptioneel  transport. Hij leert  hoe zich te richten naar de instructies  van transportbegeleiders en verkeersregelaars.
  Ze levert 7 pnt. op voor de code 95
 • Gebruik digitale tachograaf / kennis rijtijdenwet
  De cursus duurt 1 dag en leert de medewerker  hoe hij zijn werkdag moet indelen aan de hand van de toegestane rijd en diensturen, zoals   deze zijn vastgelegd in de rijtijdenwet.
  Tevens leert hij de werking en de bediening van de gangbare tachograaftoestellen en de daarbij behorende chauffeurskaart (uitlezen etc)
  Ze levert 7 pnt. op voor de code 95
 • Het Nieuwe Rijden
  Deze training duurt 1 dag; De medewerker leert aan de hand van een 0 en een 1 meting hoe hij het brandstofgebruik kan reduceren. Het doel hiervan is drieledig:   
  ten eerste het terugdringen van de CO2 uitstoot en daarmee mee te werken aan een verbetering van het milieu.
  ten tweede het beperken van de brandstofkosten.
  ten derde het vergroten van de verkeersveiligheid (grotere alertheid en anticipatie)
  Ze levert 7 pnt. op voor de code 95.
 • Schadepreventief rijden
  Deze training duurt 1 dag en leert de medewerker  hoe schades n ongevallen voorkomen kunnen worden. Hij krijgt op specifieke onderdelen verbetertechnieken aangeleerd waarmee zijn verkeersgedrag veiliger wordt.
  Ze levert 7 pnt. op voor de code 95.

Combex heeft in samenwerking met Kreeft opleidingen te Hoogeveen/ Dachten zijn Mentorchauffeur gecertificeerd om een groot aantal van deze cursussen zelf te mogen doceren (evt.  in-company).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreeft Opleidingen

 

 

Gerealiseerd door Studio Staalkaart