ONZE MANIER VAN WERKEN

Het ervaren Combex team heeft gespecialiseerde kennis van de te vervoeren producten. Door contact en uitleg over
onze technische mogelijkheden, onze aangedragen oplossingen en de uitvoering conform afspraken,
brengen we elke opdracht tot een goed einde.

 Offerte op maat

Planning in overleg

 Uitvoering naar wens

ACTIVITEITEN VAN COMBEX

We zullen in ons investeringsprogramma’s uit (blijven) gaan van de
volgende soorten (modaliteiten) materieel:

Autolaadkraan transport. Combex Bouwlogistiek voor speciaal en zwaar transport.

Autolaadkraan transport

Binnenlader transport Combex voor speciaal vervoer en exceptioneel vervoer

Binnenlader transport

Excepioneel en opentransport van speciaal vervoer, transport door Combex Bouwlogistiek

Exceptioneel- en open transport

Kooi-aap transport van Combex Bouwlogistiek voor zwaar transport

Kooi-aap transport

Op- en overslag van zwaar transport door Combex bouwlogistiek

Op- en overslag

Ondersteuning exceptioneel transport voor zwaar en speciaal vervoer van Combex Bouwlogistiek

Ondersteuning exceptioneel transport

ADVIES

Onze klanten ontberen vaak voldoende gespecialiseerde logistieke kennis van het transport van prefab betonelementen en bouwmaterialen. Dat is ook een vak apart. Behalve leverancier van transportmateriaal en goed opgeleide mensen, wil Combex vooral gesprekspartner zijn voor de juiste logistieke oplossing. Dit hoeft ook niet altijd transport over de weg te zijn; andere modaliteiten zijn soms effectiever en efficienter. Overheden sturen ook steeds nadrukkelijker op gebruik van andere modaliteiten. Wegvervoer in Nederland loopt immers tegen haar grenzen aan.

Onze visie is dat alleen het juiste advies de (grote) kapitaalsintensieve logistieke projecten in de hand kunnen worden gehouden. Zowel in kosten als in gevraagde betrouwbare uitvoering.

UITVOERING

Onze klanten zien de logistiek steeds meer als “selling point”. Hiermede wordt kennelijk onderscheid gemaakt t.o.v. de concurrent. Het is aan ons om te laten inzien dat logistiek geen verspilde kosten betekent. Ons advies moeten we dus ook zelf durven uit te voeren. Alleen dan houd je de vinger aan de pols bij het streven naar excellente uitvoering. Voor deze uitvoering beschikt Combex over een scala aan gespecialiseerd materieel, maar ook over vakbekwame mensen die dit met verstand van zaken kunnen bedienen. Daarnaast binden wij graag bedrijven aan ons die onder onze vlag en volgens onze normen een stuk uitvoering op zich kunnen nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze diensten zijn verschillende voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u hieronder downloaden.

CMR

NOV

AVC

TLN BETALINGSVOORWAARDEN

PHYSICAL DISTRIBUTION

OVERBELADING (WWG)

AVET EXEPTIONEEL TRANSPORT